شجره نامه و خویشاوندی آیت اللهی های یزدی

انسانشناسی اجتماعی و فرهنگی ، خویشاوندی ، شجره نسب ، سلسله نسب ، آیت اللهی های یزد

شجره نامه و خویشاوندی آیت اللهی های یزدی

انسانشناسی اجتماعی و فرهنگی ، خویشاوندی ، شجره نسب ، سلسله نسب ، آیت اللهی های یزد

شجره نامه و خویشاوندی آیت اللهی های یزدی
علی رضا آیت اللهی alireza ayatollahi

متولد 1324 . مقیم تهران ( Tehran ) از 1344
دارای تحصیلات ادبیات در ایران ، زبان و ادبیات و فرهنگ و تمدن در اکس آن پرووانس فرانسه ، علوم اجتماعی در ایران ، معماری در ایتالیا ، شهرسازی در اسپانیا ، و مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری آمایش سرزمین ، مردم شناسی - جامعه شناسی و اقتصاد در دانشگاه اکس - مارسی . فعالیت سردبیری ماهنامه علمی - هنری ، سرویراستاری ادبی ، فنی و علمی در متون اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی . سردبیری ماهنامه مجلس . آموزش آئین نگارش به مدیران کشور ، آموزش ادبیات فارسی در دانشگاه ( عضو هیئت علمی سابق دانشگاهها ) . دارای بیش از دویست تالیف و تصنیف ( استاد سابق پژوهش ) . هم اکنون : پژوهشگر آزاد ؛ که از جمله در این سایت اگر چه مورٌخ نما است در واقع بیشتر به تاریخ شفاهی در حوزه آنتروپولوژی و اتنولوژی می پردازد و انتظار یاری از تمام نیکو صفتان . با تمنٌای نظردهی از صاحبنظران .

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 

شهر باستانی ابیورد


از نیاکان دودمان آیت اللهی یزدی . 


در باره امامقلی بیک ، پدر نادرشاه افشار


« ... در نواحی ابیورد و دره جز که محل اقامت جماعت افشار بود امامقلی بیک نامی [ بود ] از تیرهء قرقلو ، که سوای خود دو برادر دیگر داشت : یکی بکتاش و دیگری بابر ، و هریک احوال و ثروت و سامان و مکنت معقول ، و از دواب و مواشی و اغنام به قدرهفتصد هشتصد رآس گوسفند ، و ده پانزده رآس مادیان داشتند .

و امامقلی بیک مرد عاقل نیکو اخلاقی بود ، و همیشه از ذکر الهی غافل نبود . و عادتِ آن مرضیه اطوار آن بود که در محل چاشت و شام تا مهمان وارد نمی گردید دست به طعام [ دراز ] نمی کرد . و در مجالس غیبت داخل نمی شد ، و به غیبت دشمن خود هم راضی نبود . و اگر دشمن او مال زیاد [ ه ] از حدی داشت دعا می کرد که مال او اضافه شود . و پیش سلام بود . و هرگز تکبر نداشت . دروغ در ذات او نبود . و دائم الاوقات در زمستان و تابستان پوستین پوشیدی و به دواب که داشت بسیار الفت و مهربانی می نمود . و به فقرا و مساکین بذل و احسان نمودی ، و زیارت اهل قبور را بسیار می کرد .

.... »

مروی ، محمد کاظم (محمد کاظم مروی وزیر مرو) . عالم آرای نادری . به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی . جلد اوٌل . نشر علم . زمستان 1369 . 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۰۰
علیرضا آیت اللهی